top of page

Vet du at du kan søke Enova om økonomisk støtte ved installering av solcelleanlegg?

Enova har gjort investeringen i solcelleanlegg enda mer attraktiv ved å tilby støtte for å fremme bruken av fornybar energi. 

Enova tilbyr et fast tilskudd på 7500 kroner for de som har montert et solcelleanlegg. I tillegg til dette gir de også et tillegg på 1250 kroner per installert kilowatt-peak (kwp), opptil maksimalt 20 kwp. Dette betyr at jo større solcelleanlegg du installerer, jo høyere blir støtten. Maksimal støttebeløp per prosjekt er satt til 32 500 kroner.

Prosessen for å søke om Enova-støtte er enkel og brukervennlig. Etter at solcelleanlegget er installert, kan du enkelt fylle ut en søknad på Enovas nettside. Søknaden guider deg gjennom de nødvendige trinnene og gir deg klar informasjon om dokumentasjon som kreves. 

Den totale støtten fra Enova utgjør ikke bare en betydelig besparelse for dem som installerer solcelleanlegg, men det bidrar også sterkt til å fremme overgangen til renere energi i Norge. 

bottom of page